Кафедра іноземних мов

popova[1]Попова Діана Анатоліївна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

У Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука працює з 1996 р. на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри іноземних мов, з 2003 – завідувача кафедри.

Кандидатську дисертацію захистила у 2002 році.

Викладає такі курси “Іноземна мова за професійним спрямуванням”, “Ділова іноземна мова”, “Лексикологія”, “Література країни, мова якої вивчається”, “Практична фонетика”.

Попова Д.А. активно займається науковою діяльністю. Рецензує навчальні посібники, автореферати дисертацій на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук. Є автором багатьох наукових публікацій у фахових журналах та збірниках наукових праць з актуальних проблем викладання іноземної мови. Підготувала та видала Освітню програму з курсу “Іноземна мова за професійним спрямуванням” для студентів немовних спеціальностей. – (Рівне, Тетіс 2003 р.) Діана Анатоліївна – автоор «Методичних рекомендацій для написання курсових, бакалаврських та дипломних робіт з лексикології для студентів спеціальності “Мова та література” (англійська)» (Рівне 2011 р.)

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів факультету: очолює роботу проблемної групи „Актуальні проблеми англійської лексикології” СНТ «Пошук» історико-філологічного факультету, керує науковими роботами (курсовими, бакалаврськими, дипломними) студентів, готує їх до участі у наукових конференціях. Статті учасників проблемної групи публікувались у збірниках праць молодих науковців університету.

До штату кафедри входять:

Попова Діана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов.

Федоренко Олена Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Котик Тетяна Іванівна – старший викладач.

Гришкова Надія Василівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри.

Погрібна Тетяна Аркадіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри.

Полуян Оксана Миколаївна - викладач.

Кафедра іноземних мов історико-філологічного факультету була створена у 1995 році згідно з наказом №52-ОД від 28.08.95.

Кафедральне приміщення розташоване на першому поверсі другого корпусу в кабінеті № 2114.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

  • англійська та французька мова за професійним спрямуванням на всіх факультетах університету.
  • ділова іноземна мова на всіх факультетах університету.
  • польська мова на історико-філологічному факультеті та на факультеті масових комунікацій та технологій.
  • латинська мова на історико-філологічному та юридичному факультетах.

Наукова тема кафедри«Лінгвометодичні основи навчання іноземної мови професійного спрямування». Наукові інтереси членів кафедри охоплюють широке коло актуальних проблем лінгвістики.

Викладачі кафедри впроваджують новітні комп’ютерні технології в процес навчання іноземних мов, постійно підвищують науково-методичний рівень викладання, розроблюючи модульні методичні та дидактичні матеріали, тестові комп’ютерні програми; систематично публікують наукові статті у фахових виданнях, щорічно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, працюють над дисертаційними дослідженнями та розробкою методичних матеріалів з дисциплін кафедри.

Зміст навчального процесу на кафедрі спрямований на гуманізацію підготовки фахівців, що передбачає всебічний розвиток особистості студента, повне розкриття його здібностей і надання можливостей для успішного та глибокого оволодіння навчальним матеріалом.

У 2007 році був створений “Польський мовний центр”. Він є результатом співпраці нашого університету з Генеральним консульством Польщі в Україні. Мовний центр, а це мультимедійний мережевий навчальний комплекс з відповідним програмним забезпеченням, оснащений за новітніми технологіями, має медіатеку та бібліотеку.

Кафедра має розпорядженні комплекти відео та аудіокурсів для різних цілей і рівнів навчання. Наявність супутникового телебачення, а також підключення до мережі Internet дозволяє активно використовувати на заняттях найсучасніший автентичний матеріал (новини, репортажі, коментарі, аналітичні огляди), працювати у режимі оn-line.

Високий професійний рівень викладачів кафедри та наявність сучасного методичного забезпечення дозволяє повною мірою реалізовувати комунікативний підхід у навчанні іноземних мов студентів немовних спеціальностей, застосовуючи проектну методику, рольову та ділову гру, інші прогресивні технології у навчанні мов, а також реалізовувати принципи культурологічності, зануреності у предметний зміст навчання, творчого навчального співробітництва студентів.

Навчальні програми забезпечують відповідність потреб студентів, цілей викладання та вивчення іноземної мови професійного спрямування міжнародним (європейським) рівням володіння мовою.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>