Міжнародні зв’язки

Інтеграція в глобальний освітній й науково-дослідний

простір Європи та світу

  Міжнародне співробітництво історико-філологічного факультету

Міжнародні зв’язки історико-філологічного факультету здійснюються в рамках планів роботи відділу міжнародних зв’язків Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. Історико-філологічний факультет активно співпрацює з державними освітніми, науковими, громадськими товариствами та організаціями європейських країн та США. Мета міжнародної співпраці – ознайомлення з кращим досвідом освітньої політики зарубіжних країн та його творче застосування в практиці навчання та виховання сучасної української молоді.

 • участь у міжнародних освітніх та наукових проектах;
 • реалізація спільних освітньо-професійних програм із зарубіжними партнерами;
 • проходження навчальних практик студентами за кордоном;
 • стажування викладачів у вищих навчальних закладах та культурно-освітніх організаціях інших країн; участь в розробці навчальних програм, підручників для навчальних закладів;
 • перебування викладачів кафедри у науково-творчих і ділових зарубіжних відрядженнях, обмін навчально-методичною літературою;
 • залучення до навчального процесу викладачів закордонних ВНЗ та лекторів міжнародних фондів;
 • проведення спільних науково-теоретичних та науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів;
 • видання збірників наукових праць, матеріалів науково-теоретичних конференцій, інформаційних бюлетенів.

 У контексті угод про міжвузівські зв’язки кафедри історико-філологічного факультету співпрацюють зі спорідненими кафедрами зарубіжних навчальних закладів, з кожним роком розширюють географію і форми міжвузівського співробітництва. Факультет співпрацює з Барановицьким державним університетом (Республіка Білорусь), Вищою школою імені А.Ф. Моджевського у Кракові (Польща), Вищою школою гуманістичною імені Олександра Гієштора у Пултуцьку (Польща), Інститутом у м. Ніредьгаза (Угорщина), Центром Східної Європи Хоєнхамського університету Штутгарт (Німеччина), Фондом Роберта Боша.

Викладачі факультету беруть активну участь у міжнародних освітніх проектах:

 • «Багатокультурна історія України» (Європейська асоціація викладачів історії «Єврокліо», 2010 – 2011, доц. Мисан В.О.);
  Програма Фонду Роберта Боша – (2008-2011, Ю. Бірнбаум);
 • «Історія голокосту в Україні та Нижніх Землях» (Нідерланди, Бельгія, 2009 – 2010, доц. Мисан В.О.); 
 • «Civic education – Ukraine» – «Громадянська освіта – Україна» (2005 – 2008 рр., Європейський Союз, доц. Мисан В.О.);
 • «Освіта для демократії в Україні» – проект Міжнародного інституту демократичної освіти (м. Боулінг-Грін, США 2004 – 2006, доц. Мисан В.О.);
 • «Нову історію в нову добу» – (Європейська асоціація викладачів історії «Єврокліо»Єврокліо 2001 – 2004, доц. Мисан В.О.).

 Викладачі факультету та студенти долучались до участі у міжнародних семінарах, конференціях, симпозіумах, зокрема: «Історія в розвитку» (Італія, Сан Пєтро, 2003), «Екологічна освіта: детермінанти регіонального розвитку» (Польща, Слупськ, 2004), “Bezpieczenstwo, adminisrtacja i biznes w kontescie czlonkostwa w unii europejskiej” (Gdynia, Polska 2005), «Проблеми викладання історія голокосту» (Ізраїль, Єрусалим, 2006), «Громадянська освіта в Німеччині та Європі» (Бад Урах, 2007,), «Иноязычное образование: лингвистический и методический аспект» (Барановичи, Республика Беларусь, 2007), «Історія голокосту в Україні та Нідерландах» (Амстердам, 2009), «ХХ століття у свідомості поляків і українців. Події-символи в польських та українських концепціях історичної освіти» (Польща, Замость, 2010) і т.п.

Відповідно до угод університету про співпрацю викладачі факультету проходять наукове стажування у закордонних навчальних закладах:

 • Університеті прикладних наук імені Яноша Кодолані (м. Секешфехервар, Угорщина)
 • Попова Д.А., ст.в. Федоренко О.О.
 • Барановицький державний університет (Республіка Білорусь) – доц. Груба Т.Л., проф., Лещенко Г.П., доц. Завальнюк А.Р.
 • Марсельській університет – доценти Фінчук Г.В., Білоус Т.М., старший викладач Коваленко Л.А.
 • Вища гуманітарна школа імені Олександра Гієштора (Фромборг, Польща) –ств.Горбатюк Т.В., В.Будз І.Ф.

 Результатом співпраці нашого університету з Генеральним консульством Польщі в Україні є створення на факультеті у 2007 році “Польського мовного центру”, на базі якого проводяться практичні заняття з поглибленого вивчення польської мови та літератури, ознайомлення з історією, традиціями, культурою польського народу. До послуг студентів та викладачів мультимедійний навчальний комплекс з відповідним програмним забезпеченням, оснащений за новітніми технологіями медіатекою, сучасною польською літературою.

За результатами такої міжнародної діяльності створено ряд навчально-методичних посібників та підручників, які використовуються у практиці навчання загальноосвітніх та вищих навчальних закладів:

 • Комаров Ю., Мисан В., Осмоловський А., Білоножко С., Зайцев О. Історія епохи очима людини. Україна та Європа в 1900 – 1939 рр.: навч. посіб. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К. : Генеза, 2004. – 256 с.;
 • Мисан В., Вербицька П., Войтенко О. Вчимося бути громадянами: навч. посіб. з громад. освіти для 7(8) кл. серед. загально освіт. навч. закл. – Л.: ЗУКЦ, 2006. – 152 с. /Гриф МОН України, Лист № 1/11 – 7680 від 26. 12. 2005/;
 • Мисан В. та ін. Громадянська освіта в позаурочній (позакласній) роботі: молодь діє // Громадянська освіта: методичний посібник для вчителя. – К., 2008. – С. 114 – 154. /Гриф МОН України, протокол № 3 від 30.11.2007. 
 • Дослідження та викладання історії Голокосту. Україна, Нідерланди, Бельгія: Збірник матеріалів міжнародного проекту. – Київ – Арнхем, 2010. – 396 с. (В. Мисан, Д. Захарчук).

З 2008 року організовуються та проводяться зустрічі студентів МЕГУ з лекторами німецькомовних фондів. У серпні 2009 р. доц. Завальнюк А.Р. взяв участь у навчально-методичному семінарі викладачів фонду Р. Боша та їх партнерів з вітчизняних ВНЗ у місті Шопрон, Угорщина. Впродовж 2009-2011 на факультеті ряд дисциплін викладає лектор фонду Юлія Бірнабаум. Крім того, Ю. Бірнабаум проводить факультативи, семінари та круглі столи для вчителів та викладачів. У 2010 році на факультеті створено «Центр вивчення іноземних мов». Одним з напрямів діяльності центру є ознайомлення вчителів німецької мови міста та області з європейськими стандартами іншомовної освіти, презентація науково-методичної літератури, спрямованої на поширення європейського досвіду викладання іноземних мов.

Студентський театр «Бриз» історико-філологічного факультету в рамках міжнародного мистецького проекту здобув перемогу у конкурсі фольклорних театрів, що проходив у вересні 2010р. в м. Пардубіце (Чехія).

Перспектива розвитку міжнародної діяльності:

 • участь викладачів, науковців, студентів та аспірантів факультету у реалізації міжнародних наукових програм і проектів;
 • подальше залучення до навчального процесу викладачів та лекторів-носіїв мови;
 • підписання нових угод про співробітництво з провідними начально-науковими закладами Європи та світу;
 • продовження участі в німецько-українських наукових проектах DAAD та Роберта Боша;

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>