Про факультет

grubaДекан історико-філологічного факультету–кандидат педагогічних наук, доцент Груба Таміла Леонідівна

У 1992 році закінчила Рівненський державний педагогічний інститут (спеціальність «Вчитель української мови, літератури, англійської мови»).

У 1998 році захистила дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України. Тема дисертаційного дослідження: «Збагачення словникового запасу учнів синонімами та синонімічними формами на міжпредметній основі». З 1999 року кандидат педагогічних наук. Працює над докторською дисертацією «Інтегрований підхід до змісту навчання у процесі формування мовної особистості випускника середнього загальноосвітнього закладу».

Груба Т.Л. – автор навчально-методичного посібника «Методика збагачення мовлення учнів синонімами», освітньої програми зі шкільного курсу української мови, укладач збірника матеріалів семінару «Модернізація змісту, форм і методів навчання у шкільній мовно-літературній освіті». Результати роботи знайшли відображення у наукових статтях фахових журналів, доповідях на всеукраїнських та міжнародних конференціях.

 Заступник декана – кандидат педагогічних наук, доцент Овдійчук Лілія Миколаївнаovdiychuk

У 1989 році закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету (спеціальність «Філолог. Викладач української мови та літератури»).

Працює в університеті з 2002 року. Лауреат конкурсу «Учитель року 2000» у номінації «Українська мова та література». У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування естетичних почуттів старшокласників на основі взаємодії мистецтв у процесі вивчення літератури».

Автор багатьох публікацій: статті з методики викладання української та зарубіжної літератури теоретичного і практичного характеру, літературознавчі розвідки про життєвий і творчий шлях Ю. Горліса-Горського, І. Багряного, Т. Шевченка, О. Грищенка, М. Гусовського, Єжи Єнджеєвича, дослідження поліського періоду творчості О. Купріна, зокрема його повісті «Олеся», відгуки на роман Ліни Костенко «Берестечко» та поетичні збірки Андрія Содомори «Пригорща хвилин», Н. Дворницької “Сплетіння доль” та рецензії на п’єси О. Заворотнього. Автор посібників «Вивчення творчості Ліни Костенко в школі» та «Дитяча література. Модульний курс для студентів філологічних факультетів», таблиць з методики викладання української та зарубіжної літератур: «Естетичні уподобання українських письменників», «Літературно-психологічні портрети зарубіжних письменників» та упорядник методичного посібника «Нестандартні конспекти уроків вивчення біографії письменника».

Історія факультету

Історико-філологічний факультет функціонує з 1997 року як окремий структурний підрозділ. Сьогодні тут навчається понад 800 студентів, які опановують шість спеціальностей: «Українська мова та література, історія», «Українська мова та література, іноземна мова (англійська, німецька, французька, польська)», «Історія» з додатковою спеціалізацією «Правознавство», «Мова і література» (англійська), «Мова і література» (німецька). З 2009 навчального року запроваджено нову спеціальність «Історія та географія». З 2012 р. – “Українська мова та література, шкільне бібліотекознавство”. У 2006 році акредитовано магістратуру за спеціальністю «Українська мова та література, іноземна мова».  Кваліфікацію викладача-дослідника української мови та літератури здобувають 22 студенти-магістранти.у 2011-у ліцензовано магістратуру зі спеціальності «Історія».

Викладання основних фахових дисциплін забезпечують 5 кафедр: 

Науково-викладацький колектив факультету: декан історико-філологічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та методик викладання Груба Таміла Леонідівна, заступник декана з науково-методичної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та методик викладання Овдійчук Лілія Миколаївна та завідувачі кафедр. На факультеті працюють відомі в Україні мовознавці, історики, журналісти: доктор історичних наук, професор Плющ М. Р., доктор філологічних наук, професор Шаповал Ю. Г.кандидат історичних наук, доцент Жив’юк А. А., кандидат історичних наук, доцент Костянко О. П., кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений учитель України Мисан В. О., доктор історичних наук, професор Трофимович В. В., доктор філологічних наук, професор, Гриценко П. Ю., доктор педагогічних наук, професор, академік Вищої школи України Хом’як І. М., кандидат педагогічних наук, професор Лещенко Г. П.


Студенти історико-філологічного факультету мають змогу зустрічатися зі знаними науковцями, письменниками, журналістами,політичними діячами, відомими педагогами: директором Інституту літератури НАН України, доктором філологічних наук, академіком Миколою Жулинським,  головою Рівненської спілки письменників Лідією Рибенко, доктором філологічних наук завідувачем кафедри сучасної української мови Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Марією Плющ, доктором філологічних наук, завідувачем кафедри стилістики та культури мови Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Любов’ю Мацько, доктором філологічних наук, професором, провідним науковим співробітником, завідувачем відділу граматики Інституту української мови НАН України, членом української національної комісії з питань правопису Катериною Городенською, літературознавцем, перекладачем, поетом, прозаїком, професором Львівського університету імені Івана Франка Андрієм Содоморою, доктором історичних наук, професором Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка Володимиром Сергійчуком, доктором історичних наук, професором Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса Юрієм Шаповалом.

За останні 5 років здобули кваліфікацію понад 500 учителів, літературних редакторів, журналістів, радіо- та телеведучих, перекладачів, референтів, викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>