Кафедра Української мови та методик викладання

medunskaЗавідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент Мединська Наталія Миколаївна. Кафедра української мови та методик викладання належить до фахових випускових і посідає чільне місце серед інших структурних підрозділів історико-філологічного факультету університету.

Як самостійна одиниця функціонує з 2003 року (у 1993 – 2003 рр. була об’єднана з кафедрами української літератури та журналістики).

До штату кафедри входять:

Н. М. Мединська – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, професор кафедри;

Т. Л. Груба – декан історико-філологічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент;

Г. П. Лещенко – кандидат педагогічних наук, професор;

Л. М. Овдійчук – кандидат педагогічних наук, доцент;

О. А. Веремчук – кандидат філологічних наук, доцент;

Л. Є. Брильова – старший викладач;

М.М. Косарєва – кандидат філологічних наук, старший викладач;

З.Д.Годун – викладач;

На сучасному етапі розвитку університету кафедра забезпечує викладання більш ніж 30 дисциплін лінгвістичного і лінгводидактичного циклів на всіх етапах навчання: довузівський – бакалавр – спеціаліст –магістр – післядипломна освіта на історико-філологічному факультеті та викладання української мови за професійним спрямуванням на всіх факультетах. Колектив кафедри плідно працює над проблемою підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних спеціалістів-філологів, упроваджує нові системи, технології, підходи до викладання основних лінгвістичних дисциплін.

Наукова тема кафедри − «Актуальні проблеми дослідження української лінгвістики та лінгводидактики і можливості їх упровадження в навчальний процес шкіл та ВНЗ» − має практичне спрямування .

Викладачі кафедри керують трьома проблемними групами студентів з питань компаративного аналізу систем української та англійської мов, текстів творів української та зарубіжної літератури, реалізації нового змісту навчання рідної мови.

За останні п’ять років членами кафедри опубліковано понад 100 наукових та науково-методичних праць: монографій, навчальних посібників, методичних рекомендацій, статей у журналах “Українська мова і література в школі”, “Дивослово”, “Урок української”, “Українська література в школі”, “Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах”, наукових збірниках провідних ВНЗ України, науково-дослідних інститутів (Інститут педагогіки АПН України, Інститут українознавства АПН України) тощо.

Наукові розвідки викладачів кафедри добре відомі за кордоном: у Польщі, Угорщині, Словаччині, Чехії, Італії (Краків, Слупськ, Кошиця, Ніредьхаза, Оломоуц, Падуа).

Члени кафедри виступають офіційними опонентами на захистах дисертацій, рецензують автореферати, навчально-методичні посібники своїх колег з різних регіонів України, керують науково-дослідною роботою здобувачів.

На базі кафедри регулярно проводяться семінари, конференції, присвячені актуальним проблемам української лінгводидактики.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>