Кафедра української літератури

nazaretsКафедра української літератури створена в вересні 2003 року. Очолює її кандидат філологічних наук, професор  Назарець Віталій
Миколайович

Викладання філологічних дисциплін забезпечують кваліфіковані викладачі, які мають базову філологічну освіту та стаж педагогічної роботи від 5 до 35 років.

На кафедрі працюють 4 штатних викладачів і 2 викладачі-сумісники.

 

Штатні члени кафедри:

Назарець М.М. – кандидат філологічних наук, професор;

Миронюк В.М. – кандидат філологічних наук, доцент;

Міщук В.В. – кандидат філологічних наук, доцент;

Котяш І.А. – кандидат філологічних наук, доцент.

Викладачі-сумісники:

Овдійчук Л. М. – кандидат педагогічних наук, доцент.

 Кафедра української літератури забезпечує навчальний процес на денній та заочній формі навчання. Викладачі читають такі курси: “Українська література”, “Літературна критика”, “Зарубіжна література”, “Вступ до літературознавства”, “Теорія літератури”, “Усна народна поетична творчість”, “Дитяча література”, “Виразне читання”, “Риторика”, “Ораторське мистецтво” на історико-філологічному, юридичному і факультеті журналістики.

Працюючи над темою “Актуальні проблеми вивчення української літератури в школі та вищих навчальних закладах“, викладачі кафедри досліджують такі проблеми:

  • поетика літературно-художнього твору – доц. Назарець В.М.
  • історія української літератури на рубежі ХІХ–ХХ століть – Миронюк В.В.
  • взаємозв’язки української та зарубіжної літератур – доц. Міщук В.В.

Науковий доробок кафедри становить понад 300 публікацій (монографії, навчально-методичні посібники для вузів, науково-методичні розробки, статті, матеріали конференцій).

Наукові праці кафедри, що мають гриф МОН:

  1. Назарець В.М. та ін. Теорія літератури. – К.: Либідь, 2001 (перевидання – 2005; 2008) – 488 с.
  2. Назарець В.М. та ін. Зарубіжна література. Підручник для 11 класу загальноосвітніх закладів. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2004. – 352 с.
  3. Назарець В.М. Зарубіжна література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх закладів. – К: Вежа, 2009. – 336 с.

Колектив кафедри вивчає також питання інтенсифікації навчального процесу. Результатом цієї роботи є навчально-методичні комплекси, методичні посібники та розробки на допомогу студентам. Так, на допомогу студентам заочного відділу видані методичні рекомендації і плани практичних занять з історії української літератури та літературної критики (доц. Миронюк В.М.), методичні рекомендації «Антична література» (доц. Міщук В.В.), навчальний посібник «Загальне літературознавство», підручники «Теорія літератури», «Зарубіжна література, 11 клас», «Зарубіжна література, 9 клас», словник «Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2-х т.».

Викладачі кафедри керують роботою науково-дослідної студентської групи, створеної на базі II–V курсів історико-філологічного факультету. Група працює над питаннями історії української та зарубіжної літератур.

Кафедра налагодила зв’язки з Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститутом українознавства при Національному університеті імені Тараса Шевченка, філологічними факультетами Львівського державного університету ім. І. Франка, Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Рівненським державним гуманітарним університетом, Рівненським інститутом слов’янознавства, Угорським університетом імені Яноша Кодолані.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>