Перелік питань, які виносяться на іспит з предмету „Історія України” (Заочна форма)

 1. Історія України. Її джерельна база. Підходи до вивчення предмету.
 2. Голодомори на Україні в XX ст. Їх соціально-політичні, економічні причини.
 3. Лівобережна Україна в складі Росії у XVIII ст. Соціально-економічне та політичне становище.
 4. Перші людські сліди на землі та на території України.
 5. Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського.
 6. П. Орлик, його історична постать.
 7. Україна в період правління Л. І. Брєжнєва (1964-1983 рр.)
 8. Польська експансія на українські землі наприкінці XIV–в середині XVI ст.
 9. І. Мазепа.
 10. Мюнхенська змова і її трагічні наслідки для Закарпаття. Проголошення автономії Карпатської України.
 11. Люблінська унія.
 12. Полтавська битва та її наслідки.
 13. Трипільська культура.
 14. Берестейська унія.
 15. С. Палій (Гурко), його місце в історії України.
 16. Грецька Колонізація Північного Причорномор’я.
 17. Братства, як осередки загальнонародного руху проти польсько-католицької експансії в XV-XVII ст.
 18. Гетьманування І. Скоропадського.
 19. Походження слов’ян та їх розселення на території України.
 20. Кревська унія.
 21. Місце України у планах фашистів. Встановлення окупаційного режиму
 22. Антське об’єднання.
 23. Виникнення та походження козацтва: характерні риси та особливості.
 24. «Осіння гетьманщина» К. Розумовського.
 25. Пакт Молотова – Ріббентропа. Входження західноукраїнських земель, Буковини до складу СРСР.
 26. Запорозька Січ.
 27. Ліквідація автономного устрою України. Руйнування Запорожської Січі.
 28. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Невдачі Червоної Армії в боях на території України в 1941-1942 рр.
 29. Роль козацтва в історії українського народу.
 30. Слобідська Україна в роки Руїни.
 31. Давні слов’яни та їхні сусіди в першій половині першого тисячоліття.
 32. Військове мистецтво, побут та звичаї запорізьких козаків.
 33. Південноукраїнські землі у XVII ст.
 34. Початок правління Рюриковичів: Олега, Ігоря, Святослава.
 35. П. Сагайдачний, його історична постать.
 36. Приєднання Правобережної України до Росії в XVIII ст.
 37. Княгиня Ольга, її історичний портрет.
 38. Козацько-селянські повстання наприкінці XVI- поч. XVII ст.
 39. Суспільно-політичне, економічне становище в середині XVIII ст. – поч.XIX ст. на Наддніпрянщині.
 40. Піднесення та розквіт Київської Русі (кінець X- середина XI ст.).
 41. Куруківська угода.
 42. Декабристський рух і Україна.
 43. Політична роздробленість Київської Русі (кінець XI- середина XIII ст.).
 44. Радянський партизанський рух на окупованій території України.
 45. Ліквідація кріпосництва в Східній Україні.
 46. Монгольська навала та встановлення золотоординського іга.
 47. Переяславська угода. «Березневі статті».
 48. Кирило-Мефодіївське товариство.
 49. Походження Київської Русі.
 50. Б. Хмельницький, його історична постать.
 51. Російсько-турецька війна 1877-1878 рр.
 52. Київська Русь за часів князівства Володимира та Ярослава.
 53. Характеристика державницьких засад гетьманської республіки Б. Хмельницького.
 54. Україна в післяреформений період 1861 р.
 55. Збройна боротьба формувань ОУН-УПА в 1941-1944 рр.
 56. 2. Внутрішні та зовнішні причини руйнації держави Б. Хмельницького.
 57. 3. Східна Галичина, Буковина, Закарпаття в кінці XVIII-XIX ст.
 58. Походження та суть національного символу тризуба.
 59. Визволення України від німецько-фашистських загарбників.
 60. Діяльність гуртка «Руська трійця».
 61. Антинародні репресії на Україні в період сталінізму.
 62. Андрусівське перемир’я.
 63. Ліквідація панщини в східній Галичині.
 64. Історія виникнення та утворення Галицького та Волинського князівств.
 65. Чорна Рада .
 66. Діяльність громадсько-політичних об’єднань в Галичині ( москвофіли, народовці, “Просвіта” та ін.).
 67. Суспільно-політичне, економічне становище в західних областях України в 1944-1953 рр.
 68. Основні причини поразки Української національної революції 1648-1676 рр.
 69. 3. Народники. Еволюція їх стратегії і тактики.
 70. Роль Галицько-Волинського князівства в боротьбі з татаро-монгольським ігом. Данило Галицький, історичний портрет..
 71. Становлення Гетьманщини. Глухівські та Конотопські статті.
 72. Соціально-економічне, національне та духовне поневолення українського народу Галичини, Буковини та Закарпаття в другій половині XVII-XVIII cт
 73. Операція «Вісла» та її наслідки.
 74. Соціально-політична ситуація в Україні після падіння самодержавства.
 75. Історія становлення та основні чинники перемоги радянської влади в Україні.
 76. Внутрішнє становище в Україні після революції 1917-1920 рр.
 77. Центральна Рада. Ії здобутки та прорахунки.
 78. Міжнародне та внутрішнє положення України після 1 світової війни.
 79. Україна на початку XX ст. (1900-1917 рр.). Соціально-економічне становище.
 80. Історія створення та становлення Міжнародного університету «РЕГІ» імені академіка Степана Дем’янчука.
 81. Україна в період десталінізації 1953-1964 рр.
 82. Україна в період революції (1905-1907 рр.)
 83. Причини поразок в державотвореннях революції 1917-1920 рр.
 84. Особливості НЕП на території України.
 85. Столипінська реформа і Україна.
 86. Директорія – останній період національно-демократичної революції !917-1920 рр.
 87. Становлення командно-адміністративної системи.
 88. Кримська війна 1853-1856 рр.
 89. Боротьба українського народу проти польського та іншого поневолення. Гайдамаки, опришки, Коліївщина, дейнеки.
 90. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р., Декларація про державний суверенітет, Конституція України та їх вплив на державотворчі процеси і сьогодення.

Викладач                                                                                         проф. Дем’янчук Ю.С.