Семінарські заняття

Семінарські заняття для студентів заочного відділення

Семінарські заняття по курсу  Історія України”

Тема №1. Київська Русь

 1. Племінні княжіння. Київське князівство Аскольда.
 2. Походження Давньоруської держави.
 3. Становлення Давньоруської держави (кінець IX – кінець X ст.) в часи правління:
 4. а) Олега, Ігоря;

  б) Ольги і Святослава;

 5. Піднесення та розквіт Київської Русі (кінець X ст. – середина XI ст.)
 6. а) Князювання Володимира Великого (980 – 1015 рр.).

  б) Завершення формування держави за Ярослава Мудрого (1019-1054 рр.). Хрещення Русі.

 7. Роздрібненість Київської Русі (кінець XI – середина ХНІ ст.). причини.
 8. Напад монголів та встановлення золотоординського іга.
 9. Політичний устрій, та соціально-економічний розвиток Київської Русі
 10. Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русі.

 Тема №2. Галицько-Волинське князівство. Українські землі в складі Литви та Польщі

 1. Галицько-Волинське князівство, його роль в боротьбі з монголо-татарською навалою.
 2. Становище українського народу в період литовського панування.
 3. Українські землі під владою Речі Посполитої.

 Тема №3 Українське козацтво.

 1. Зародження козацтва, його роль в об’єднанні українського народу.
 2. Визвольна війна українського народу проти польського панування під проводом Б.Хмельницького:

а) причини війни;

б) хід бойових дій;

в) Переяславська Рада;

г) характеристика державницьких засад гетьманської козацької республіки Б. Хмельницького;

д) внутрішні та зовнішні причини, руйнації держави Б. Хмельницького.

Тема№4 Україна в роки ІІ світової війни.

 1. Україна в міжнародній політиці напередодні війни:
 2. а) проголошення автономії Карпатської України;

  б) пакт Молотова-Ріббентропа. Входження західноукраїнських земель, Буковини до складу СРСР.

 3. Напад Німеччини на СРСР. Перші місяці війні. Україна в планах фашистів.
 4. Форми методи боротьби українського народу за визволення України:
 5. а) в рядах Радянської Армії;

  б) збройних формувань ОУН-УПА та радянських партизан.

 6. Звільнення Україні від німецько-фашистських загарбників. Наслідки ІІ світової війни і її історичні уроки для України.